بسم الله


یک نوع لاک ناخن داریم موسوم به لاک نمازی یا لاک پوستی. از این رو‌ به این نام ها مشهور شده اند که مثل لایه ای پوست مانند به راحتی و بدون‌نیاز به استون یا پد لاک پاک کن از روی ناخن پاک میشود و کار را برای وضو‌ گرفتن راحت میکند‌.

بعد از ۲۲سال رفتیم لاک بخریم. گشتیم‌و گشتیم و شهر را زیر پا کردیم دریغ از یک‌عدد لاک‌ناخن نمازی...

مذهبی های ما بلد نیستند در جهت بهره ی همسر به زیباییشان برسند یا نمازخوان های ما کم شده اند که انقدر این لاک ها مشتری ندار شده اند که  برای مغازه دار صرف ندارند و در شهر  پیدا نمیشود؟!!

منبع : آویزون |لاک نمازی
برچسب ها : نمازی